Szkolne Koło Wolontariatu - 2014/2015

W kończącym się właśnie roku szkolnym 2014/2015 młodzież naszego gimnazjum kontynuowała pracę w wolontariacie akcyjnym na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Pogodnego Domu Dziecka w Lublinie. Na ich rzecz uczniowie 
i rodzice piekli ciasta, zbierali nakrętki, przynosili ubrania, zbierali pieniądze, kupowali książki oraz zabawki. Pamiętaliśmy o potrzebujących pomocy nie tylko przy okazji świąt (zbiórka słodyczy, żywności trwałej, środków czystości) czy Dnia Dziecka (apel, kiermasze), ale też na co dzień. Wspólnie z Samorządami Uczniowskimi Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum nr 3 zbieraliśmy pieniądze na leczenie Jasia Karwowskiego i Szymona Kuczyńskiego, a także dary dla rodzin najuboższych w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Czerwony samochód z hospicjum, transportujący nakrętki oraz pan Robert Jarecki, wychowawca z Pogodnego Domu (np. podczas klasowej Wigilii)  to u nas stali goście. Promowaliśmy wolontariat podczas Drzwi Otwartych szkoły oraz roznoszenia gazetek, plakatów i ulotek (zbiórka nakrętek, 1% podatku dla Hospicjum Małego Księcia).

Podsumowując działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca  - społeczności szkolnej oraz rodzicom - za chęć bezinteresownej pomocy. Szczególne podziękowania kieruję do wolontariuszy z klasy 3D oraz 3G, którzy wielokrotnie poświęcali swój wolny czas, aby zorganizować akcję charytatywną. Dziękuję też panom Stasiom, naszym szkolnym administratorom i dobrym duszom, za pomoc w zbiórce i transporcie nakrętek (punkt dowodzenia w szatniJ). Zachęcam i zapraszam do współpracy w kolejnym roku szkolnym i życzę udanych wakacji.

Magdalena Stelmach – Kopeć

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu