Odyseja Umysłu

3-go czerwca 2015 r. Uczniowie klasy 1e SP5 uczestniczyli w kolejnych zajęciach programu edukacyjnego Odyseja Umysłu. Tym razem drużyna miała przygotować i zaprezentować oryginalne przedstawienie opowiadające o badaniu i poznawaniu morskich głębin. Przedstawienie miało dotyczyć podwodnej wyprawy, na którą wyruszą dwie postacie Oceanicznych odkrywców. Podczas wyprawy załoga napotka trzy różne rodzaje morskich stworzeń oraz pewnego Zabawnego Kapitana.  Podczas wyprawy będzie miało miejsce  niepoważne odkrycie, które z jakichś przyczyn trzeba będzie pomóc utrzymać w tajemnicy. Ponadto zespół wymyśli i wplecie w spektakl własne wyjaśnienie zjawiska fal na oceanie.
Nacisk twórczy powinien zostać położony na przedstawienie, na postacie Oceanicznych Odkrywców, na wyjaśnienie, skąd się biorą morskie fale na oceanie oraz jakieś niepoważne odkrycie.
Zwykle drużyna pracuje przez kilka miesięcy pod opieką trenera, jednak na potrzeby programu „Szkoła z Klasą” Odyseusze ograniczyli scenariusz lekcji do najważniejszych treści.
Głównym zadaniem Odyseuszy było: nauczanie pracy w zespole, inspirowanie kreatywności, przełamywanie fiksacji funkcjonalnej, zachęcanie do dzielenia się dziwacznymi pomysłami, przeprowadzanie burzy mózgów.