Democracy Camp 2017

W dniach 11-15 września uczestnicy Democracy Camp, który odbył się na Litwie w lipcu 2017, opowiadali uczniom naszej szkoły o swoim udziale w tym projekcie. Wyjaśnili, jaka idea przyświecała organizacji tego wyjazdu, jak wyglądały zajęcia oraz czego się nauczyli. Opowiedzieli także o spotkaniach i wykładach prowadzonych przez gości z Ambasady USA w Wilnie oraz współpracy z litewskimi i amerykańskimi uczniami. Prezentacji towarzyszył pokaz zdjęć ze zwiedzania Wilna, wycieczki nad Niemen oraz pobytu w Dvarčėnų Dvaras. Uczestnicy zachęcili swoje koleżanki i kolegów do udziału w tym niesamowitym projekcie w następne wakacje.
From 11th to 15th September, the participants of Democracy Camp, which took place in July 2017 in Lithuania, organised a series of presentations about this project for their schoolmates. They talked about the goal of the project, camp activities and things they learnt. They also described the meetings and lectures with guests from the JAV Ambasada Vilniuje / U.S. Embassy Vilnius and talked about the cooperation with Lithuanian and American students. During the presentation, they showed lots of photos taken during their sightseeing in Vilnius, a trip to the Niemen River and their stay in Dvarčėnų Dvaras. They encouraged the other students to participate in this amazing project next year.